top of page
1寂寞公路

伍思凱 (Sky Wu)

  04:51 
2特別的愛給特別的你

伍思凱 (Sky Wu)

  04:59 
3相知

伍思凱 (Sky Wu)

  02:33 
 分別以後才懂得擁有

伍思凱 (Sky Wu)

  04:03 
5丟掉悲傷

伍思凱 (Sky Wu)

  03:28 
6不要再提我的名字

伍思凱 (Sky Wu)

  04:03 
7等你緩緩靠岸

伍思凱 (Sky Wu)

  03:51 
8初航

伍思凱 (Sky Wu)

  03:29 
9夏夜旋律

伍思凱 (Sky Wu)

  04:19 
10我們之間

伍思凱 (Sky Wu)

  04:02 

伍思凱 寂寞公路/特別的愛給特別的你

庫存單位: 3104
HK$1,998.00價格
  • 碟套:90%新淨

    有歌詞

    碟95%-新淨, 正常使用過痕跡

bottom of page