top of page

01.新鞋子、舊鞋子       02.就讓它像一支歌(西湖之歌)    03.熊貓咪咪          04.趁你還年輕             05.酒干倘賣無         06.歸去來兮         07.Well I Need To Be Alone      8.你和我的明天    9.歌詞一九八三    10.我們都曾經年少

侯德健 新鞋子 舊鞋子

庫存單位: 1370
HK$1,380.00價格
  • 碟套:90%新淨

    *有歌詞

    碟95%-新淨,正常使用過痕跡.

bottom of page