© 2017 by Vivo Supplies Ltd.

Side A

1)印象序曲

2)黃玫瑰

3)電話

4)依舊是愁

5)想你

6)不久我倆將相聚

7)留著你的思念

 

Side B

1)一樣的心情

2)情意

3)路

4)不在乎的笑臉

5)空中火熖

6) 你是我心所愛 You're the one that I love

印象樂隊 1987 Impression

庫存單位: 1934
HK$450.00價格
  • 碟套:90%新

    有歌詞

    碟95%新淨, 正常使用過痕跡